Friday, 19/08/2022 - 00:03|
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HÒA BÌNH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2017-2018

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2017-2018

Từ ngày 03/11/2017 đến hết ngày 10/11/2017, tại trường tiểu học Kim Đồng, tiểu học Triệu Phúc Lịch và trường THCS Thị trấn; Phòng GD&ĐT Đà Bắc đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2017-2018. Đến dự và chỉ đạo Hội thi có Ông Quản Văn Giang – Trưởng Phòng GD&ĐT – Trưởng Ban tổ ...
Kiểm tra, thẩm định trường tiểu học Tân Pheo B đạt chuẩn quốc gia mức độ I và trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Kiểm tra, thẩm định trường tiểu học Tân Pheo B đạt chuẩn quốc gia mức độ I và trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia của tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường tiểu học Tân Pheo B đạt chuẩn quốc gia mức độ I,
Kiểm tra, thẩm định trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Kiểm tra, thẩm định trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Thực hiện theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, ngày 27 tháng 9 năm 2017 Đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia của huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trường tiểu học Kim Đồng đạt chuẩn quốc gia mức độ II, tham dự Đoàn kiểm tra có Ông Quản Văn ...
Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017

Thực hiện theo kế hoạch công tác tháng 11 và kế hoạch tổ chức các Hội thi cho giáo viên cấp tiểu học năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 29-30 tháng 11 năm 2016 tại trường Tiểu học Triệu Phúc Lịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu ...
Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp Tiểu học năm học 2014-2015

Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp Tiểu học năm học 2014-2015

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và Kế hoạch số 586/KH-PGD&ĐT ngày 01/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Bắc về việc tổ chức hội thi CBQL, giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2014-2015, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 01 năm 2015 tại trường Tiểu học Kim Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo ...