Friday, 19/08/2022 - 00:18|
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HÒA BÌNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
27/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực