Friday, 19/08/2022 - 00:00|
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Bùi Thị Hồng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0396316396
 • Quản Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0986839510
  • Email:
   quantunggiangpnv@gmail.com