Thursday, 18/08/2022 - 23:43|
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HÒA BÌNH
 • Danh mục các Thủ tục hành chính ngành GD&ĐT cấp huyện
  | Phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc | 84 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng: Giải bài toán trên máy tính
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng: Tin học là một ngành khoa học
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng: Những ứng dụng của Tin học
  | 336 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ankin
  | 367 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chuyên đề: Sự biến thiên của hàm số bậc hai
  | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
  | 356 lượt tải | 0 file đính kèm
 • TLTK: Phương pháp giảng dạy hóa học - hữu cơ
  | 274 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phân phối chương trình môn Hóa năm học 2010-2011
  | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi và đáp án môn Anh 10 ban D kỳ 1 năm học 2010-2011
  | 273 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề thi và đáp án văn 10 kỳ 1 năm học 2010-2011
  | 326 lượt tải | 1 file đính kèm