Friday, 19/08/2022 - 00:16|
CỔNG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÀ BẮC - TỈNH HÒA BÌNH
Hướng dẫn sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” giai đoạn 2008-2011

Hướng dẫn sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” giai đoạn 2008-2011

Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc.Thực hiện công văn số 541/SGDĐT-VP ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn sơ kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” giai đoạn 2008-2011, Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
Về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2011

Về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2011

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 997/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phố năm 2011, Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: