Trung tá Hà Công Ử nhiều lần xuống cơ sở, thực hiện “4 cùng” với nhân dân để tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật. Sự kiên trì của anh dần có kết quả. Người dân nhận ra rằng, nếu số vũ khí, vật liệu nổ kia không được quản lý chặt chẽ sẽ gây hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới ...